Komisja morderstw

Wizja lokalna – Ząbkowice Śląskie

Podczas pewnej uroczystej imprezy znika bez śladu kilkuletnia dziewczynka, córka jednego z reporterów. W miejscu, w którym ostatni raz widział ją ojciec, znaleziony zostaje szkielet ludzkiej dłoni… Akcja trzeciego odcinka „Komisji morderstw” rozgrywa się m.in. w Ząbkowicach Śląskich.

Miasto położone jest na Przedgórzu Sudeckim nad rzeką Budzówką, dopływie Nysy Kłodzkiej. Pierwotna, historyczna nazwa dzisiejszych Ząbkowic brzmiała (nomen omen): Frankenstein.

Miasto, żyjące przez stulecia pod panowaniem najpierw czeskim, a następnie niemieckim, jest bardzo bogate w zabytki. Ze średniowiecznego zamku zostały niestety tylko ruiny (choć ocalała część murów obronnych), co jest rezultatem zniszczeń z czasów wojny trzydziestoletniej (1618-1648). Centrum miasta – głównie Rynek i okolice – wypełnione jest zabytkowymi budowlami reprezentującymi metryki i bogactwo stylów od XV do XIX wieku. Wśród nich warto wymienić neogotycki ratusz, dwór opatów henrykowskich, a także charakterystyczną „krzywą wieżę”. Jest także szereg cennych kamienic mieszczańskich i kilka interesujących kościołów.

Najbardziej dynamiczny rozwój miasta nastąpił w XIX wieku, stąd najwięcej jest tu obiektów z tego okresu, głównie o charakterze użytkowym.
Warto też zwrócić uwagę na dom rycerza Kaufunga z XVI wieku, gdzie znajduje się dziś Izba Pamiątek Regionalnych.

Ząbkowice Śląskie