Komisja morderstw

ASPIRANT DOMINIK HERZ

Z pochodzenia Niemiec, którego historia rodzinna sięga 1945 r., kiedy to na Dolnym Śląsku odbywał się ogromny exodus Niemców.

Dominik jest dość kategoryczny w zakresie prawdy i fałszu. Jego słowo jest zawsze TAK albo NIE. Poszanowanie prawa i chęć pomocy ludziom przesądziły o wyborze zawodu policjanta: ze złem i występkiem należy walczyć.

Skomplikowane, niejednoznaczne moralnie sytuacje, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć w trakcie służby będą poważnym wyzwaniem dla jego wrażliwego sumienia. Mrówczo pracowity, wciąż się dokształcający, geniusz informatyczny, przekonany o tym, że marnowanie czasu jest „grzechem”.

W Dominiku ważna jest jego... młodość, to że jest człowiekiem wciąż się kształtującym, poszukującym, dynamicznie zmieniającym. Uparty poszukiwacz sensu, przez co nieodporny na manipulację, a z powodu szybkich reakcji łatwo wpadający w pułapki podstępu.

Wielki zwolennik procedur, na punkcie ich przestrzegania jest przeciwieństwem Macieja , który procedury traktuje dość anarchistycznie.